VIII Miting Pływacki na krytej pływalni w Herbach

W dniu  30 marca 2019 r  po raz ósmy odbył się miting pływacki na krytej pływalni w Herbach. Zawody  uroczyście otwarła  Wójt Gminy Iwona Burek  oraz Burmistrz Gminy Kłobuck p. Jerzy Zakrzewski. Jak co roku zainteresowanie mitingiem było  bardzo duże. Do udziału w zawodach w terminie określonym w zaproszeniu do mitingu zgłosiło się 44 klubów  z całej Polski. Łącznie zgłoszono 461 zawodników w tym : 226 mężczyzn i 235 kobiet.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:30 a ostatnią  konkurencję  pływacką przeprowadzono o godzinie 18:38. Poszczególne konkurencje pływackie  przeprowadzane były seriami, zaczynając od najwolniejszej i rozegrano je w podziale na konkurencje dla mężczyzn i kobiet oraz sztafety. Ogółem w zawodach 32 kluby zdobyły medale. Najwięcej medali zdobył klub: G-8 Bielany Warszawa – 36 medali; Omega Olkusz – 31 medali i Nika Sport Team Kraków – 15 medali.

W zawodach startowali również  zawodnicy klubu Plavecki Klub Zlin  z Czech.

Cieszymy się, że tak wiele klubów i zawodników wraz  z opiekunami, rodzicami i trenerami przyjechało do Herbów. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji  i przeprowadzenia zawodów. Podziękowania składamy również wszystkim sponsorom. Zapraszamy za rok na kolejny miting pływacki.