Zajęcia w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach zaprasza dzieci i dorosłych na zajęcia dodatkowe, których plan podajemy w załączonym dokumencie.