Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty  w Gminie Herby

Dyrekcji i Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty serdecznie dziękuję ze efektywną pracę w kończącym się roku szkolnym, za zaangażowanie, opiekę i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy młodszemu pokoleniu.

Uczniom zaś gratuluję zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kieruję do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł różnorakie sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych.

Dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Na wakacyjny czas życzę całemu Gronu Pedagogicznemu, Wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom wspaniałych wakacji, dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyście się spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Z wyrazami szacunku
mgr. Iwona Burek
Wójt Gminy Herby

 

 

Załącznik: skan dokumentu