Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Herby od 21 czerwca 2018

W załączeniu publikujemy informację Gminy Herby dotyczącą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Herby, która obowiązuje od dnia 21.06.2019 r.

Załącznik: informacja