Informacja

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje o naborze wniosków
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu.
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Pobierz plik informacji