Informacja

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby informuje, że wniosek o dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027

dla zadania:

„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe” pod nazwą „Zielone Herby”został oceniony pozytywnie, lecz ze względu na ograniczone środki finansowe nie został wybrany do dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymały duże miasta z terenów pogórniczych.

W załączeniu lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac komisji.

Pobierz Listę ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji