Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy po raz kolejny, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)   do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po  1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji;

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz Urzędzie Gminy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.),  kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa  w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.