Dyżury specjalisty ds. lasów (kwiecień – maj 2018)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Kwiecień-Maj 2018:

09.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
11.04. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
23.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
25.04. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
07.05. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
09.05. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
21.05. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
23.05. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.