Dyżury specjalisty ds. lasów (lipiec – sierpień 2018)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Lipiec-Sierpień 2018:

09.07. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
11.07. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
23.07. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
25.07. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
20.08. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1130
22.08. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.