Informacja

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – informacja Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych publikujemy informację o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich.

 

Pobierz plik OFOP – obywatelski monitoring funduszy europejskich