Informacja

Informuje się wszystkich odbiorców wody i odprowadzających ścieki w Gminie Herby, że z dniem 1 marca 2023r. Gmina wdraża nowy program w zakresie powiadomień sms dotyczących świadczenia w/w usług.

W związku z tym każdy odbiorca wody i odprowadzający ścieki z naszej gminy proszony jest o udostępnienie numeru telefonu, na który będą wysyłane wiadomości. Formularz zgody na kontakt telefoniczny do wypełnienia danych w tym zakresie dostępny jest na stronie Gminy, w Urzędzie Gminy Herby oraz u inkasenta.

Systemem powiadomień SMS przekazywane będą informacje dotyczące planowanych przerw w dostawie wody; zbliżających się terminach płatności faktur oraz not odsetkowych (2 dni przed upływem tych terminów); przeterminowanych należności (pierwsze powiadomienie po 14 dniach, kolejne – po 30 dniach); prośby o podanie stanu wodomierza jeżeli nie było odczytu od 6 miesięcy (wysyłka powiadomienia po 180 dniach od ostatniego odczytu).

 

Treść przekazywanych wiadomości sms będzie następująca:

Termin platnosci za fakturę ../…/…. na kwote 0.000.00zl upływa 00.00.2023 Prosimy o jej uregulowanie Szczegoly pod nr tel. 343574100 wew.20

00.00.2023 uplynal termin platnosci faktury../ …/…. na kwote 0.000.00zl Prosimy o jej niezwłoczne uregulowanie Szczegoly pod nr tel. 343574100 wew.20

Od 6m-cy brak odczytu wodomierza z ul.…………………………………………… w ……………………… Prosimy o podanie stanu licznika pod nr tel. 34574100 wew.20

Pobierz formularz