Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby zawiadamia, że w dniu 26.02.2024r od godziny 8:00 do 14:00 w związku z pracami konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Lisów, Tanina, Łebki, Łęg, Brasowe, Braszczok, Turza, Niwy, Kolonia Lisów, Głaby, Pustkowie. Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.