Informacja

Informacja o maksymalnej cenie dostawy ciepła dla odbiorców ciepła z kotłowni osiedlowej w Lisowie

Gmina Herby informuje, że w związku z wejściem w życie zmiany w ustawie z dnia 15 września 2022 (tj. Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 01.03.2023r. w rozliczeniach z odbiorcami ciepła zostaje wprowadzona maksymalna cena dostawy ciepła która wyniesie 123,51 zł/GJ netto

Jednocześnie informuję, że wysokość wyrównania wynosi 104,76 zł/GJ netto, a cena dostawy ciepła bez wyrównania wynosi 228,27 zł/GJ netto.