Informacja

Ogłoszenie

 

Gmina Herby informuje, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) na okres do 31.12.2022r. można składać w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 13 lub za pośrednictwem platformy epuap. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jednocześnie informuje, że równocześnie można składać wnioski na zakup węgla na okres 01.01.2023 – 30.04.2023 w terminie do 15 kwietnia 2023r.

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERNCYJNY PALIWA STAŁEGO DO 31.12.2022

WNIOSEK O ZAKUP PREFERNCYJNY PALIWA STAŁEGO od 01.01.2023-30.04.2023