Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Herby oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz projekt uchwały do konsultacji

Pobierz zarządzenie -konsultacje