Informacja

OGŁOSZENIE

GMINA HERBY

ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

ZAWIADAMIA,

że w dniu:  07.04.2022r.  od godziny 09:00 do godziny 14.00

z powodu prac konserwacyjnych i naprawczych na sieci wodociągowej
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY
w miejscowości: HERBY, KALINA, OLSZYNA, PIETRZAKI

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.