Informacja

INFORMACJA O ŚREDNIEJ CENIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ DLA ODBIORCÓW CIEPŁA Z KOTOWNI OSIEDLOWEJ W LISOWIE

Gmina Herby informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 (Dz. U. 2022 poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustalona zarządzeniem nr IZ.0050.80.2022 z dnia 28.08.2022r. cena ciepła zostaje zmieniona i po uwzględnieniu rekompensaty wyniesie 113,98 zł/GJ zł netto (zmiana z 195,83 zł), natomiast cena za zamówioną moc cieplną po rekompensacie wyniesie 73 924,58 zł/MW/rok (zmiana z 127 009,28 zł)