Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2017 r”.

 

Załącznik: informacja o wynikach konsultacji.