Informacja Oddziału ZUS w Częstochowie

Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza serdecznie na konsultacje telefoniczne. Doradca emerytalny ZUS radzi: 2 września 2020 r. (środa) w godz. 10:00-13:00

Eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego pod numerem: 34 368 91 34 będą udzielać porad w zakresie:

  • warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne,
  • dokumentów, jakie należy złożyć, aby otrzymać świadczenia,
  • w jaki sposób przeliczyć świadczenie.

Link do szkolenia na naszej stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/doradca-emerytalny-zus-radzi/3532157