Konsultacje społeczne dot. Programu Rozwoju Dróg Rowerowych

Konsultacje, dyskutujący ludzie nad projektem. Obraz StockSnap z Pixabay

W związku z podjętymi pracami dotyczącymi dokumentów:

  • Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030
  • Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami ww. dokumentów:

  • w formie tradycyjnej w Urzędzie Gminy – pok. 13 w godz. 12.00 – 14.00
  • w formie elektronicznej na internetowej stronie Urzędu – link: www.herby.pl

Ewentualne uwagi / wnioski można składać w terminie od 03.09.2021 do 23.09.2021 za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: konsultacjesip@collect.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu.

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za zaangażowanie!

Załączniki:

  1. Konsultacje – ogłoszenie
  2. Strategia Rozwoju Turystyki 2021-2030_projekt
  3. Program Rozwoju Dróg Rowerowych 2021-2030_projekt
  4. Formularz konsultacyjny