Komunikat Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Lublińcu

W załączeniu publikujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu dotyczące stwierdzenia ogniska grypy ptaków H5N1 w powiecie tarnogórskim oraz zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu przyzagrodowego.

 

Załącznik: skan komunikatu