Konsultacje dotyczące przygotowania się do realizacji zadania pn. “Modernizacja PSZOK-u w Herbach”

Zarządzenie IZ.0050.50.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. przygotowania się do realizacji zadania pn.  “Modernizacja PSZOK-u w Herbach”.

Załączniki: