Koronawirus

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  przekazała plakat, dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem, który w czytelny sposób przedstawia jak postępować nie tylko podczas kwarantanny, ale także podczas zakupów, załatwiania spraw urzędowych. Mówi o wsparciu dla seniorów oraz daje wskazówki jak zachować się w przypadku podejrzenia zachorowania. (więcej…)

Statystyki dotyczące koronawirusa w Gminie Herby

W załączeniu publikujemy zestawienie liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa w Gminie Herby na podstawie otrzymanych raportów TYLKO z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu. (więcej…)

Informacja

Wobec faktu, że Urząd Gminy Herby jest nieczynny dla interesantów  i pracuje w trybie wewnętrznym informuje się, że:

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Herby należy zgłaszać zgodnie ze stanowiskiem PKW tj. pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:30.
 2. Zgłoszenia należy przekazywać w formie skanu na konta poczty elektronicznej Urzędu Gminy Herby:
  • sekretarz@herby.pl
  • gmina@herby.pl

  nie jest wymagany podpis elektroniczny

 3. Kopia unieważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów zostaje uwierzytelniana przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 4. Oryginały zgłoszeń należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
 5. Informacji w przedmiocie zgłoszeń kandydatów na członków OKW w gminie Herby w formie elektronicznej udziela Elżbieta Machoń – Sekretarz Gminy, tel. 34/3574-080 wew. 14

Załącznik: skan dokumentu.

Informacja PLW w Lublińcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku z aktualną sytuacją epidemiczną pragnie przekazać informacje i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.

Załącznik: wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

14-dniowa kwarantanna

Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych. (więcej…)

Uwaga uczniowie!

Apel do uczniów - dzień wagarowicza - zostańcie w domu!

ZAKUPY NA TELEFON

Lista sklepów znajdujących się na terenie Gminy Herby, w których można zrobić zakupy telefonicznie (osoby niepełnosprawne, schorowane i starsze – niebędące w kwarantannie).

(więcej…)

Informacja dla osób objętych kwarantanną

W załączeniu publikujemy informację przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym wsparcia dla osób objętych kwarantanną. Przypominamy również telefony do pracowników GOPS:

 • 507 231 081
 • 515 582 437
 • 518 736 097

Załącznik: Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

APEL

W związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce apelujemy o pomoc osobom starszym, samotnym i innym osobom o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki .

Prosimy o otoczenie ich szczególną opieką aby osoby – głównie starsze – nie były narażone na ewentualne zachorowanie.

W przypadku powzięcia informacji o osobach pozostających bez jakiejkolwiek pomocy prosimy o zgłoszenie tego do:

 • Urzędu Gminy Herby, tel. 34/3574100 lub 34/3574080
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, tel. 515582437 lub 507231081