Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem

Drodzy mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego!

W związku z panującą pandemią i dużą ilością osób zarażonych koronawirusem na terenie powiatu lublinieckiego podjęliśmy intensywne działania, tak aby walka z koronawirusem była skuteczna. Nie mogliśmy dłużej czekać na centralne działania, ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, wiele osób przebywało w kwarantannie, oczekując na przedłużającą się procedurę badań. Codzienne zdalne sztaby kryzysowe, codzienne wykonywane dziesiątki telefonów do Wojewody Śląskiego, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych i wielu innych instytucji pozwoliły nam na uruchomienie systemu pobierania wymazów do testów. Jest to bardzo ważny krok w walce z epidemią. Dzięki temu zyskujemy czas, zwiększając tym samym szanse osób zakażonych koronawirusem na szybki powrót do zdrowia.  Wspólnym działaniem udało się nam stworzyć zespoły specjalistów do pobierania wymazów osób będących w kwarantannie i wskazanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego do przeprowadzenia testów oraz zapewnić odpowiednie środki transportu do laboratoriów. Po podpisaniu stosownych umów zapewniliśmy pokrycie kosztów działania zespołów wymazowych. Zespoły przeszły już odpowiednie szkolenia i dzisiaj ruszają do wskazanych przez Sanepid osób. Powołanie tych zespołów, to nasza odpowiedź na przedłużające się procedury badań, wydłużony czas kwarantanny i związany z tym stres  mieszkańców gmin naszego powiatu.

Zapewniamy Państwa, że w tej trudnej sytuacji podejmujemy i będziemy podejmować wszelkie działania, aby stworzyć maksymalne warunki bezpieczeństwa nie czekając na odgórne decyzje. Sytuacja, w której znaleźliśmy się wszyscy: izolacja, dystans i zachwianie naszego porządku świata minie. Pozostańmy w domach, dbajmy o siebie i naszych najbliższych.

Z życzeniami zdrowych Świąt, które  w tym czasie nabierają wyjątkowego znaczenia

Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego:

 

Starosta
Joachim Smyła
Burmistrz Miasta
Lublińca
Edward Maniura
Burmistrz Woźnik
Michał Aloszko
Wójt Gminy Boronów
Krzysztof Bełkot
Wójt Gminy Ciasna
Zdzisław Kulej
 Wójt Gminy Herby
Iwona Burek
Wójt Gminy Kochanowice
Ireneusz Czech
Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów
Wójt Gminy Pawonków
Joanna Wons-Kleta