List do Pracowników Oświaty i uczniów

Przekazujemy list Wójta Gminy Herby i Przewodniczącego Rady Gminy, kierowany do Dyrektorów Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Pracowników oświaty i uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021.

Załącznik: List Wójta Gminy Herby i Przewodniczącego Rady Gminy