Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, które opublikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Plakat informacyjny.