Komunikat w sprawie pracy Urzędu Gminy Herby i GOPS

Szanowni Państwo,
z dniem 17 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje normalna obsługa interesantów Urzędu Gminy Herby.

Z uwagi na dalej panującą epidemię prosimy o stosowanie zasad reżimu sanitarnego:

  • w Urzędzie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica),
  • przy wejściu należy zdezynfekować ręce,
  • w pokoju biurowym może być obsługiwana tylko 1 osoba,
  • zachowanie bezpiecznej, 2-metrowej odległości w ciągach komunikacyjnych.

 

PROSIMY ABY W DALSZYM CIĄGU KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z FORM KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB INTERNETOWEGO.