Ogłoszenie

GMINA HERBY

ul.Lubliniecka 33, 42-284 Herby

ZAWIADAMIA,

że w dniu:  01.02.2022r.  od godziny 09:00 do godziny 12.00

z powodu awarii na sieci wodociągowej
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY
w miejscowości: LISÓW, CHWOSTEK, PIŁKA, TANINA, BRASOWE, TURZA, BRASZCZOK NIWY, ŁĘG, ŁEBKI, OLEKSIKI

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.