Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Wyniki II otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Herby w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 znajdą Państwo w załączniku.