Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Herby dot. wejścia Gminy Herby w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Załącznik: Protokół