Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wystąpienie gmin Powiatu Lublinieckiego do Wojewody

W załączeniu publikujemy list podpisany przez Starostę Lublinieckiego, Burmistrzów oraz Wójtów miast i gmin powiatu lublinieckiego adresowany do Pana Jarosława Wieczorka – Wojewodę Śląskiego,  w związku z podziałem środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim.

Załącznik: skan listu