Zawiadomienie o planowanych zabiegach ograniczających populacje szkodliwych owadów

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach informuje o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczających liczebności populacji szkodliwych owadów, zagrażających trwałości lasów przy użyciu środka ochrony roślin.

Załącznik: pismo informacyjne