Więcej o: Konsultacje społeczne dot.projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne dot.projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr OP.0050.64.2018 Wójta Gminy Herby z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czytaj więcej “Konsultacje społeczne dot.projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.wejścia gminy Herby w skład związku metropolitalnego w woj. śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.wejścia gminy Herby w skład związku metropolitalnego w woj. śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XXIX/281/18 Rady Gminy Herby w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Herby  dotyczących wejścia Gminy Herby w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa  w art. 1 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Wójt Gminy Herby

informuje o możliwości wyrażenia opinii w tej sprawie

Formularz ankiety dostępny jest w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Herby  www.herby.bipgmina.pl w zakładce: konsultacje społeczne.

Termin przeprowadzenia konsultacji  1 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Więcej o: Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2018 r.”

Szczegóły w załączniku.