Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z wynikami konsultacji mogą się Państwo zapoznać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.