Więcej o: Informacja

Informacja

Ponownie  informujemy wszystkich mieszkańców, którzy  wpłatę  za odpady komunalne dokonują bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Herby, że prawidłowy numer rachunku bankowego  jest następujący:
93 8288 1014 2001 0100 0042 0209
Natomiast pozostałe  należności jak: woda, podatki, opłata skarbowa  winne być uiszczane na rachunek Gminy numer:
64 8288 1014 2001 0000 0042 0004

Więcej o: Informacja

Informacja

Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209
Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Oddział w Herbach z/s w Boronowie

Więcej o: Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

W załączeniu publikujemy komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na temat wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego.

Załącznik: komunikat

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z nieprzewidzianą nieobecnością w pracy inkasenta pobierającego opłaty za wodę i ścieki, mieszkańcy gminy proszeni są o telefoniczne lub osobiste podanie stanów liczników do Urzędu Gminy, nr telefonu 34 3574100 wew. 20; pokój nr 1 w celu wystawienia faktur za wodę i ścieki.