Informacja

Ponownie  informujemy wszystkich mieszkańców, którzy  wpłatę  za odpady komunalne dokonują bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Herby, że prawidłowy numer rachunku bankowego  jest następujący:
93 8288 1014 2001 0100 0042 0209
Natomiast pozostałe  należności jak: woda, podatki, opłata skarbowa  winne być uiszczane na rachunek Gminy numer:
64 8288 1014 2001 0000 0042 0004