Komunikat MKiŚ

W załączeniu publikujemy skan pisma Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącym opracowania Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Załącznik: skan pisma.