Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. “Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby – etap II”

Publikujemy Zarządzenie Wójta Gminy Herby z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. “Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby – etap II”.

Załącznik: skan zarządzenia.