Więcej o: Informacja

Informacja

Ze względu na pandemię koronawirusa zawiesza się odczyt i pobór należności za wodę i ścieki przez inkasenta do odwołania. Prosimy o telefoniczne podawanie stanu wodomierza do Urzędu Gminy i płatność przelewem na rachunek bankowy Gminy po otrzymaniu faktury pocztą.

Załącznik: Skan z podpisem

Więcej o: Informacje dotyczące koronawirusa

Informacje dotyczące koronawirusa

Wszelkie informacje związane z koronawirusem, aktualności i ważne informacje znajdą Państwo w zakładce poświęconej temu tematowi: https://www.herby.pl/koronawirus/ lub wybierając zakładkę Koronawirus w menu po lewej stronie.

Zachęcamy do częstego sprawdzania wszelkich publikowanych tam informacji.

Więcej o: Badanie statystyczne (technologie informacyjno-komunikacyjne)

Badanie statystyczne (technologie informacyjno-komunikacyjne)

Szanowni Państwo,

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniu ankietowym SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych) przeprowadzanym w dniach 1 – 29 maja 2020 r.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Więcej o: Badanie statystyczne (podróże krajowe/zagraniczne)

Badanie statystyczne (podróże krajowe/zagraniczne)

Szanowni Państwo,

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach 1 – 20 kwietnia 2020 r.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Więcej o: APEL

APEL

W związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce apelujemy o pomoc osobom starszym, samotnym i innym osobom o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki .

Prosimy o otoczenie ich szczególną opieką aby osoby – głównie starsze – nie były narażone na ewentualne zachorowanie.

W przypadku powzięcia informacji o osobach pozostających bez jakiejkolwiek pomocy prosimy o zgłoszenie tego do:

  • Urzędu Gminy Herby, tel. 34/3574100 lub 34/3574080
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, tel. 515582437 lub 507231081
Więcej o: Prośba do Mieszkańców Gminy

Prośba do Mieszkańców Gminy

Mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców  – zwracam się z prośbą aby sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Herby oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  i nie są pilne załatwiać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub przez ePUAP, bądź odłożyć na późniejszy czas.

Proszę aby wszelkie płatności, podatki i inne opłaty wnosić przede wszystkim w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Gminy:

  • 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
  • 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 (wyłącznie opłaty za odpady)

Numery telefonów do Urzędu Gminy:
34 3574-100, 34 3574-101, 34 3574-105, 34 3574-080
email: gmina@herby.pl, urzherby@poczta.onet.pl

 

Numery telefonu do GOPS:
Konrad P. – 507231073, Dorota M. – 513959892, pracownicy socjalni – 515582437
email: gops@gopsherby.pl

Wójt Gminy Herby
Iwona Burek

Więcej o: Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że ze względu na pandemię koronawirusa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest nieczynny do odwołania.