Więcej o: Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Dróg Rowerowych.

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Dróg Rowerowych.

W związku opracowaniem:

  • Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022–2030

ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

 

Informujemy, że dokumenty StrategiiProgramu są ponownie poddawane konsultacjom społecznym z uwagi na zakończenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dołączone do StrategiiProgramu prognozy oddziaływania na środowisko uzyskały pozytywne opinie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informujemy dodatkowo, że w związku z upływem czasu koniecznym na przeprowadzenie ww. procedury, dokumenty StrategiiProgramu zostały zaktualizowane i obejmują czasokres: 2022-2030.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami StrategiiProgramu:

  • w formie tradycyjnej w Urzędzie Gminy Herby – pok. 6 w godz. 12:00 – 14:00
  • w formie elektronicznej na internetowej stronie Urzędu – link: https://www.herby.pl/

 

Ewentualne uwagi / wnioski można składać w terminie od 27.06.2022 do 18.07.2022 za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: konsultacjesip@collect.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu.

 

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za zaangażowanie!

 

Załączniki:

  1. Konsultacje – ogłoszenie
  2. Strategia Rozwoju Turystyki 2022-2030
  3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki
  4. Program Rozwoju Dróg Rowerowych 2022-2030
  5. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
  6. Formularz konsultacyjny