Więcej o: Informacja

Informacja

Na mocy porozumienia pomiędzy Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a Lasami Państwowymi w dniach 29-30 września przeprowadzona zostanie akcja społeczna pod nazwą #sadziMy, Szczegóły informacji w pliku do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy, iż 13 września 2022 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie, a włodarzami Gminy Nędza oraz Kuźnia Raciborska. Szczegóły informacji w załącznikach.

Pobierz plik informacji

Pobierz foto

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022r. Szczegóły informacji do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

 

Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Gminy w Herbach od 19 września 2022 roku

Kasa Urzędu Gminy w Herbach czynna w godzinach:

Poniedziałek          730   –   1430

Wtorek                   730   –   1430

Środa                     730   –   1430

Czwartek                730   –   1430

Piątek                     730   –   1400

Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby informuje, że od dnia 12.09.2022r. (poniedziałek) zostanie rozpoczęta przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Norwida w miejscowości Herby.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Herby zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. „PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY HERBY W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, w pokoju nr 13, w godzinach 10-14.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres  gmina@herby.pl ), w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Herby.

 

Pobierz projekt dokumentu

Pobierz formularz zgłaszania uwag

Pobierz protokół z konsultacji

Informacja

Pomoc materialna dla uczniów

 Informujemy, że w terminie do dnia 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Herby.

Wnioski można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub ze strony internetowej www.herby.pl w zakładce informacje / dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium będą mogły otrzymać osoby, u których wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczył kwoty 600 zł netto.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Herby tel. (34) 3574 100 wew. 13 

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022r.

Pobierz treść komunikatu

 

Informacja

Wójt Gminy Herby zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 3-4 września 2022 na polanie Koła Łowieckiego ‘Sokół” przy ul. Karola Miarki w Chwostku.

 

Pobierz regulamin imprezy niemasowej