Więcej o: Informacja

Informacja

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – informacja Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych publikujemy informację o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich.

 

Pobierz plik OFOP – obywatelski monitoring funduszy europejskich

Więcej o:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

        Na podstawie uchwały Rady Gminy Herby Nr XXXIX/689/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Herby w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od:  21 października 2022 r. do 27 października 2022 r.  włącznie, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 poprzez zamieszczenie treści projektu uchwały na stronie BIP: herby.bipgmina.pl  oraz na stronie internetowej: www.herby.pl.

      W w/w terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie ani uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja o wynikach konsultacji
Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Herby oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

 

Pobierz iInformację o wynikach konsultacji

Więcej o:

Szacujemy zapotrzebowanie na węgiel

W związku z rządowym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Herby szacuje ilu mieszkańców posiadających w swoich gospodarstwach kotły węglowe jest zainteresowanych zakupem węgla.

Zgodnie z projektem ustawy do zakupu węgla uprawnieni będą mieszkańcy, którym przysługuje dodatek węglowy i nie nabyli węgla po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać do dnia 31 października na formularzu umieszczonym w załączniku, który należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 w Herbach w pokoju nr 13 lub na Sekretariacie albo przesłać skanem na adres: drogi@herby.pl 

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje ostatecznie mogą ulec zmianie. Po wprowadzeniu ustawy konieczne będzie złożenie odrębnych wniosków o zakup węgla.

Osoby wypełniające formularz proszone są o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych w związku z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Herby, znajdującą się w załączniku.

Pobierz formularz zapotrzebowania na węgiel

Pobierz klauzulę rodo

Więcej o: Informacja

Informacja

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Pobierz plik zarządzenia

Więcej o: Informacja

Informacja

 

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w sprawie odnalezionego telefonu.

 

Pobierz komunikat

Więcej o: Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Herby

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Herby

W dniu 11 października 2022 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbyła się miła uroczystość na którą zaproszono 12 par obchodzących  jubileusz 50 lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Herby Iwona Burek w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyła pary „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale z okazji 50 lecia pożycia  małżeńskiego otrzymali:

 1. BUREK Aniela Henryk z  Olszyny
 2. GIDZIELA Regina Józef z Mochały  
 3. JASIK Danuta Krzysztof z Herb
 4. JUREK Leokadia Czesław z Lisowa
 5. KOZAK Barbara Zdzisław z Herb
 6. KULISZ Lidia Konrad z Olszyny
 7. KUPSCY Lidia Stanisław z Olszyny
 8. ŁEBEK Zofia Kazimierz z Łebek 
 9. NIERONIŚ Grażyna Edwin z Herb
 10. PARKITNI Grażyna Adam z Herb
 11. PASIEKA Janina Ireneusz z Herb
 12. SŁOWIK Danuta Zygmunt z Herb

Zaproszono również parę obchodzącą 60 lecie pożycia małżeńskiego

 1. GAŁKA Aldona i Stefan z Herb
 2. CZERNECCY Elżbieta i Henryk z Olszyny

Było nam niezmiernie miło gościć również parę obchodzącą żelazną rocznicę ślubu Państwa  Adelajdę i Jan  LEDWOŃ z Lisowa.

Uroczystość umilały występy lokalnych zespołów „Lisowianki” i „Złota Jesień”. Wszystkim jubilatom życzymy  długich lat w dobrym zdrowiu, pogody ducha, wielu radosnych wspólnych dni, szacunku i opieki najbliższych, nieustającej wzajemnej miłości oraz przeżywania jeszcze wielu kolejnych rocznic ślubu.