Więcej o: Informacja

Informacja

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

 

Pobierz informację