Więcej o: Zaproszenie do udziału w ankiecie

Zaproszenie do udziału w ankiecie

 

W związku z pojawieniem się informacji o planowanych naborach do konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie dofinansowań instalacji OZE Gmina Herby przeprowadza ankietę sondującą zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. konkursach.

Celem ankiety jest określenie czy są Państwo zainteresowani ewentualnym montażem proponowanych źródeł odnawialnej energii, tj. instalacją fotowoltaiczną, instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii, pompą ciepła bądź pompą ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Niniejsza ankieta nie jest deklaracją udziału w projekcie! Służy jedynie sondowaniu zainteresowania mieszkańców.

Planowana wysokość dofinansowania to ok. 70-85 % kosztów kwalifikowanych, jednakże ze względu na brak szczegółowych wytycznych dokładny poziom dofinansowania będzie znany po ogłoszeniu regulaminu konkursu.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Każda zainteresowana osoba może złożyć niniejszą ankietę w terminie do 10 marca 2023 r. w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6, oraz w wersji elektronicznej – na adres mailowy: srodki.zewnetrzne@herby.pl  Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6.

Więcej o: Informacja

Informacja

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

 Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Czyste powietrze

Czyste powietrze

 Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w ramach Programu Czyste Powietrze, gmina Herby pilotażowo uruchamia Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który będzie zlokalizowany w budynku GOK  ul. Lubliniecka 31, Herby, czynny w miesiącu marcu br. w czwartki tj. w dniach: 09, 16, 23 i 30    w godz. od 10.30 do 16.30. Więcej informacji na stronie gminy Herby www.herby.pl w zakładce czyste powietrze.

Więcej o: Informacja

Informacja

KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok.

Pobierz komunikat

Więcej o: Informacja

Informacja

Informuje się wszystkich odbiorców wody i odprowadzających ścieki w Gminie Herby, że z dniem 1 marca 2023r. Gmina wdraża nowy program w zakresie powiadomień sms dotyczących świadczenia w/w usług.

W związku z tym każdy odbiorca wody i odprowadzający ścieki z naszej gminy proszony jest o udostępnienie numeru telefonu, na który będą wysyłane wiadomości. Formularz zgody na kontakt telefoniczny do wypełnienia danych w tym zakresie dostępny jest na stronie Gminy, w Urzędzie Gminy Herby oraz u inkasenta.

Czytaj więcej “Informacja”