Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r.

Liczy się każdy głos – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój naszej gminy

1 mln na remizy strażackie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzymają 1 mln zł na remont remizy.

W ramach wygranej możliwa będzie:
• kompleksowa termomodernizacja,
• wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne,
• instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji,
• remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Dodatkowy milion złotych do budżetu obywatelskiego

Gminy, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

Gminy, w których frekwencja przekroczy 60% mogą liczyć na dodatkowe środki. Dana gmina otrzyma wtedy:

  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich czy zespołów ludowych
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.