Więcej o: KRUS przypomina i informuje

KRUS przypomina i informuje

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

            W Monitorze Polskim z 14 czerwca 2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r. Czytaj więcej „KRUS przypomina i informuje”

Więcej o: Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Herby dot. wejścia Gminy Herby w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Załącznik: Protokół

Więcej o: Podróże zagraniczne Polaków

Podróże zagraniczne Polaków

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 2 do 21 lipca 2018 r. zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Załączniki:
plakat

Więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.wejścia gminy Herby w skład związku metropolitalnego w woj. śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot.wejścia gminy Herby w skład związku metropolitalnego w woj. śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XXIX/281/18 Rady Gminy Herby w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Herby  dotyczących wejścia Gminy Herby w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa  w art. 1 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Wójt Gminy Herby

informuje o możliwości wyrażenia opinii w tej sprawie

Formularz ankiety dostępny jest w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Herby  www.herby.bipgmina.pl w zakładce: konsultacje społeczne.

Termin przeprowadzenia konsultacji  1 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.