Informacja

Wybory samorządowe już wiosną – zaktualizuj adres.

 

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Gminie Herby, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszej gminy. Jeśli chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców – już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki).

 

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

 

Możesz to zrobić poprzez:

– zameldowanie się na pobyt stały, (w urzędzie lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich)

–  złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub on-line – pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem).

 

Wnioski papierowe można składać w referacie Spraw Obywatelskich i USC od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu.

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili.

Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

 

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2