Ćwiczenia jednostek OSP Gminy Herby

Dnia 23 czerwca 2017r. odbyły się  ćwiczenia jednostek OSP Gminy Herby na obiekcie Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie z udziałem zastępu SH 25D z  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu oraz grupy ratownictwa  medycznego.

Celem ćwiczeń było:

 1. Sprawdzenie czasu koncentracji poszczególnych jednostek oraz czasu dojazdu na miejsce akcji.
 2. Sprawdzenie wyposażenia sprzętowego poszczególnych zastępów.
 3. Doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdów pożarniczych w kolumnie.
 4. Sprawdzenie wartości bojowej pojazdów ratowniczo – gaśniczych.
 5. Sprawdzenie wiedzy nabytej podczas szkoleń członków OSP.
 6. Wypracowanie modelu dowodzenia między jednostkami OSP a dyrektorem ZPO w Lisowie.
 7. Wypracowanie modelu współdziałania z jednostkami OSP i JRG.
 8. Zapoznanie się ze specyfiką wprowadzania do działań  związków taktycznych jakimi są jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 9. Doskonalenie współdziałania pomiędzy zastępami działającymi w ramach akcji gaśniczych na terenie szkoły.
 10. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy medycznej przez ratowników OSP.
 11. Doskonalenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej.
 12. Rozpoznanie terenu (drogi dojazdowe, poznanie topografii terenu, lokalizacja punktów czerpania wody, zagrożenia  pożarowego, itp.).

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 16:30 przy remizie OSP w Lisowie gdzie zostały omówione cele ćwiczenia i poszczególne zadania jednostek OSP a także sprawdzenie stanu wyposażenia. O godzinie 17:00 jednostki OSP rozpoczęły działania ratowniczo – gaśnicze.

Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej miały za zadanie rozpoznać i zabezpieczyć zagrożenie, organizować i prowadzić akcję ratowniczo-gaśniczą, prowadzić akcję poszukiwawczą osób, udzielić pierwszej pomocy przed medycznej poszkodowanym, sprawnie współpracować ze wszystkimi służbami, sprawdzić gotowość bojową, zbudować stanowisko wodne, przygotować oświetlenie oraz sprzęt jakim dysponują strażacy podczas prawdziwych zagrożeń. Nad całością ćwiczeń czuwał Komendant Gminny OSP w Herbach Daniel Kozioł. W pierwszej kolejności  Rota OSP Lisów weszła w aparatach powietrznych wraz z linią wężową do wnętrza budynku, ewakuowała jedno dziecko, które było nieprzytomne i przekazała je ratownikom z OSP Chwostek do zabezpieczenia medycznego. Zastęp JRG Lubliniec przyjechał podnośnikiem dzięki któremu ewakuowano drugie dziecko z sali przez okno na wysokości pierwszego piętra. Następnie jednostki podały prąd wody z kosza podnośnika. Działania zakończono ok. godz. 17:45.

W ćwiczeniu uczestniczyło pięć jednostek OSP z terenu naszej gminy a mianowicie: OSP Lisów, OSP Chwostek, OSP Tanina, OSP Kalina, OSP Olszyna.

Po zakończeniu działań terenowych w remizie OSP w Lisowie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, w którym udział wzięli:  p.o. Komendanta Powiatowego – bryg. mgr inż. Janusz Bula,  Wójt Gminy Herby mgr Iwona Burek, dyrektor ZPO Lisów mgr Katarzyna Adamik, Prezes ZOSP RP w Herbach Andrzej Styczyrz oraz druhny i druhowie biorący udział w ćwiczeniu.