Dotacje na zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił pilotażowy program pn. „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

W ramach programu mieszkańcy województwa śląskiego – osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji następujących zadań:

  • wymiany źródeł ciepła,
  • budowy systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne i pompy ciepła,
  • docieplenia przegród budowlanych, wymiany okien i drzwi oraz modernizacji lub budowy wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w zamieszczonym poniżej Regulaminie.

 

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 11.07.2016 r. do 22.07.2016 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach osobiście lub przesłać pocztą.

Dnia 27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl     telefon: (32) 60 32 252

 

Informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie WFOŚiGW w Katowicach:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy 

 

Załączniki: