Dyżury specjalisty ds. lasów (lipiec – sierpień 2019)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Lipiec-Sierpień 2019:

01.07. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
03.07. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
15.07. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
17.07. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
26.08. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
28.08. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.